פנו ליקבי ציון:  02-5901819  |  02-5352540  |   hadar@zion-winery.co.il  |  מחלקת מכירות: 08-9151579